I Herslev har vi ingen webmaster men vi har en udmærket webamatør.

Han - dvs. jeg - har lavet siderne ved brug af nogle få programmer og lidt håndværk.
Websider er skrevet i et kodesprog der hedder HTML  (HTML = HyperText Markup Language) og det er en sag for en mester og ikke så meget for en amatør. Heldigvis findes der computerprogrammer der kan lave meget af arbejdet.

Herslevs hjemmesider kan - lidt overfladisk - beskrives som et skelet der viser forsiden med

1: et hoved hvor forskellige billeder fra Herslev og omegnen vises
2: en kolonne med "trykknapper" der giver forskellige valg
3: et område, hvor de valgte sider vises

Skelettet er lavet med et købt program kaldet WYSIWYG Web Builder, mens de enkelte sider er lavet enten med et  OpenSource (gratis) program kaldet KompoZer eller de er pdf-filer, som kan laves af f.eks. tekstbehandlingsprogrammet  Libre Office, der er et OpenSource program og som derfor kan hentes kvit og frit.

De to web-programmer har hver især fordele og ulemper og hjemmesiderne er lavet ved at bruge fordelene fra hvert program . Hvad angår Libre Office, så er det et fantastisk program der i næsten alle henseender kan erstatte købte programmer som f.eks. Microsofts Office.

Herslev,  februar 2014
Bo sommerlund