Skjoldungeland

Der er bestræbelser på at oprette en nationalpark i et område dækkende store dele af Lejre kommune og Roskilde fjord. Faktisk vil Herslev komme til at ligge meget centralt i området. De nærmere detaljer er beskrevet i Skjoldungelandet.


Miljøminister Kirsten Brosbøl er sammen med forligskredsen bag nationalparkloven enige om at sende forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land i høring.


Læs høringsmaterialet om Nationalpark Skjoldungernes land.
Har du har bemærkninger eller forslag, som du mener skal indgå i vurderingen, skal du sende dem skriftligt til Naturstyrelsen, enten via mail til
nst@nst.dk,
eller som brev til
Naturstyrelsen,
Haraldsgade 53,
2100 København Ø.

Høringssvar skal være Naturstyrelsen i hænde senest 31. december 2014

Eksempel på høringssvar.

Den 27.feb.2015 meddelte Miljøministeriet at Danmark får en ny nationalpark.

Nationalparken har fået sin egen hjemmeside.