Lindegaard i Herslev

er en af de adskillige gårde de tidligere lå centralt i Herslev.

Udflytninger har fjernet de fleste og tilbage er nu kun Toftegård = Bryghuset og Lindegaard.  Her et luftfoto af Lindegaard fra 1959:

Lindegaard 1959
 
Lejre Kommune arbejder på at lave et forslag til en ny kommuneplan, og i den forbindelse har man  indkaldt kommentarer og bidrag.

Et af de indsendte bidrag vedrører etablering af bebyggelse på dele af Lindegaadens jorder. Det er en ret omfattende plan, som hvis den virkeliggøres, vil ændre Herslev temmelig meget - til det bedre eller til det værre??

Forslaget til den nye kommuneplan forventes offentliggjort til efteråret, og der vil så blive en høringsfase og formodentlig et eller flere møder om planen.

En kreds af borgere i Herslev finder at planen er så omfattende, at den bør offentliggøres allerede nu, så den kan diskuteres inden der indkaldes til møde om planen. Derfor kan du hente den her.

Bo Sommerlund
1.mar.2021

PS
Udvalget for Teknik & Miljø har på mødet 31-05-2021 sagen på dagsordenen.