Kalender 2019

  I 2019 vil der blive følgende aktiviteter i Herslev - og der kan komme flere!

Arrangør koder:
 BH        =    Bryghuset,  http://www.herslevbryghus.dk/
 BS        =    Bylauget & Sejlklubben, http://bylaug.herslev.dk/   http://www.herslevstrandsejlklub.dk/   
 BY        =    Bylauget,  http://bylaug.herslev.dk/
 HSS     =    Herslev Strand Sejlklub, http://www.herslevstrandsejlklub.dk/
 MHK    =    Menighedsrådet i Herslev/Kattinge,  http://sogn.dk/herslev-lejre/
 VV       =    Vandværket.  http://vand.herslev.dk

  Dato Arr.
                   Aktivitet
Onsdag 23.jan.
BY+MHK Borgermøde omkring salg af menighedshuset i Herslev - Menighedshuset kl. 19:30 
Søndag 27.jan
Lejre
Landsbydag i Ejby & Omegns Forsamlingshus,  9:30-15.
Tirsdag 12.feb. VV
Generalforsamling i vandværket kl. 20:00 i Bryghuset, Herslev
Lørdag 2. mar.
BY
Fastelavn,    15-17
Torsdag d. 28.mar.
VV
Ekstraordinær generalforsamling i vandværket:  Bryghuset kl. 20:00
Søndag 31.mar.
BY
Strandrydning  11-13
Tirsdag 5. juni
MHK
Grundlovsmøde i den gamle præstegårdshave 11-13
Lørdag 23. juni
BS
Sct. Hans aften på stranden fra kl. 18:00Lørdag 17.aug
BY
Sommerfest


 Onsdag 23.okt.
BY
Generalforsamling i Bylauget

Søndag 1.dec.
BY
Juletræstænding