Byens historier  

Her kan du møde alt fra anekdoter og historiske kendsgerninger til portrætter af beboere og rapportager fra landsbylivet

Den sidste sognefoged  Ernst Pilegaard Jørgensen blev sognefoged den 1. maj 1956. Han blev den sidste sognefoged i Herslev Gevninge sognekommune, som blev nedlagt i 1970. Ernst har skrevet historien om sognefogedens arbejde.

Den gamle præstegård som landbrug.
I 1989 stod den ny præstegård klar til indflytning, men inden da var der gået mange års trakasserier. Den gamle hovedbygning var udtjent og avlsbygningerne faldefærdige. Se billeder og læs historien.  

Herslev Postens sidste tur.
I 1932 kørte den hestetrukne postvogn sin sidste tur fra Roskilde til Herslev. Roskilde Tidende bragte et interview med postkører Jens Jacobsen (2. maj 1932) .

Efter vedtagelsen af de nye jordlove i 1919 skød der en masse statshusmandsbrug frem. På disse kanter var det især Niels Frederiksen, som var foregangsmand. Mellem Kattinge og Herslev ligger husmandsbrugenes bygninger endnu.

Da Herslev ville til Roskilde i 1970 - kommunalreform Kun i kraft af en stor indsats fra Folketingsmedlem Povl Brøndsted fra Lille Nedergård i Herslev blev Herslev-Gevninge lagt sammen med Lejre i 1970. Der var ellers en udbredt stemning for sammenlægning med Roskilde.


På fællesarealet øst for den tidligere sognegård og syd for den gamle skole er der opsat en infotavle:Infotavlen fortæller om hvad man har fundet ved udgravninger i området. Tavlen er lidt anløben, men kan stadig læses: